Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@rafdeluxe.com. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31653530756 en op facebook en instagram: rafdeluxe.

Het adres van RAF deluxe is Violierstraat 7, 4261 DB, Wijk en Aalburg.

KvK-nummer: 76193667.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen exclusieve en luxueuze geurkaarsen en diffusers uit Australië.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met IDEAL, of middels een creditcard betaling.

De verzendkosten komen deels voor uw rekening als u bestelling verzonden wordt buiten Nederland. Binnen Nederland worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. DHL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1 dag, bij een bestelling binnen Nederland, die voor 16.00 is geplaatst, te leveren. Bestellingen geplaatst buiten Nederland, duren gemiddeld 2 – 3 dagen voor levering.

Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@rafdeluxe.com. en vermeld daarin het volgende:

– naam
– ordernummer 
– product
– reden van retour.

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u de ongebruikte product binnen 14 dagen opsturen naar:

RAF deluxe
Violierstraat 7
4261 DB Wijk en Aalburg

De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.

Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken, voor zover dat nodig is, om te bepalen of u het product wilt houden.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is. Bij een retourzending, volgens de retour instructies, betaalt RAF binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het reeds betaalde bedrag terug.

RAF behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

RAF behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@rafdeluxe.com. U ontvangt binnen 1 dag een bevestiging van uw mail. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen.

Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 1 dag naast een bevestiging van uw klacht, een mail waarin we laten weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Zeeland-West-Brabant bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr